RADA RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ
KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

RÓŻANIEC WOKÓŁ POZNANIA - ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

SPOTKANIE PLENARNE RADY RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ

VI SPOTKANIE EWANGELIZACYJNE 04.03.2023 W KÓRNIKU

SZKOŁY LEKTORA I PSAŁTERZYSTY DLA DOROSŁYCH

PRYMAS WYSZYŃSKI - ROZMOWA Z KS. PROF. JACKIEM HADRYSIEM

O CZYM WARTO JESZCZE POWIEDZIEĆ? - PRYMAS WYSZYŃSKI A ŻYDZI

O CZYM WARTO JESZCZE POWIEDZIEĆ? - NAGRANIE KOLEJNEGO SPOTKANIA

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY - FORUM DUSZPASTERSKIE

IDEA KUŹNI TEOLOGICZNYCH INSPIRACJI

O nas

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej skupia około 60 stowarzyszeń, ruchów i wspólnot działających na terenie naszej archidiecezji.
Rada Ruchów podlega Arcybiskupowi Poznańskiemu i pracuje w oparciu o regulamin. Do zadań Rady należy współpraca z Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich, podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań oraz wzajemne wspieranie się organizacji zrzeszonych w Radzie, a także wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, po uzgodnieniu z Arcybiskupem Poznańskim.

Archidiecezja Poznańska

Caritas Poznań

Ogólnopolska Rada Ruchów

Konferencja Episkopatu Polski

Synod w Poznaniu