RÓŻANIEC WOKÓŁ POZNANIA

DNIA 25 MARCA 2023 ROKU W ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
OTOCZMY MODLITWĄ RÓŻAŃCOWĄ NASZE MIASTO!

Zapraszamy każdego, komu leży na sercu dobro naszego miasta, do włączenia się we wspólną modlitwę na różańcu w intencji Poznania. Zachęcamy do licznego udziału, z całą rodziną, z dziećmi, ze wspólnotą, z parafią, z przyjaciółmi, z sąsiadami!

W sobotę 25 marca uczestnicy będą mogli wybrać jedną spośród 14 wytyczonych wzdłuż granic Poznania tras i przejść tę drogę, odmawiając różaniec, w dowolnym czasie między godziną 10.00 a 18.00. Trasy liczą 4 – 7 km, a przejście jednej z nich wraz z modlitwą potrwa od jednej do dwóch godzin.

Potrzebne informacje znajdują się na plakatach i w ulotkach dostępnych w poznańskich parafiach. Trasy oznaczone są na mapie Poznania cyframi od 1 do 14, poniżej mapy cyfry te wskazują nazwy ulic Poznania i miejscowości, przez które prowadzi trasa.

Więcej szczegółów można przeczytać na stronie www.pokuta.com.pl , a także pobrać mapkę wybranej przez siebie trasy. Znajduje się tam również Formularz Zapisów. Jednak, jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, lub z innego powodu nie może się zapisać, jest zaproszony, by udał się spontanicznie

Przejdźmy z ofiarną miłością wybrany odcinek drogi, modląc się na różańcu. Niech Tajemnice Różańcowe uczczą Maryję Niepokalaną w tym uroczystym dniu Zwiastowania i przez Jej możne wstawiennictwo uproszą pokój serca, wiarę, pojednanie i wiele łask bardzo potrzebnych wszystkim Mieszkańcom Poznania!

I jeszcze link zbiorczy do wszystkich tras i całego pierścienia wokół Poznania:
https://www.traseo.pl/moja-mapa/id/7563