Świat myśli Bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. O czym warto jeszcze powiedzieć?

„Prymas Wyszyński a Żydzi”

Relacje polsko – żydowskie były w naszej historii trudne i często pełne negatywnych emocji. Obwinia się Polaków o współudział i współodpowiedzialność za zagładę Żydów w czasie wojny (Holocaust), za organizowanie pogromów ludności żydowskiej po wojnie i generalnie za antysemityzm, który jest podobno wrodzoną i dziedziczną cechą całych naszych pokoleń. Różne oceny, a nawet oskarżenia o antysemityzm nie ominęły niestety także Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Zapraszam do obejrzenia na naszym kanale Civitas Christiana Poznań Youtube rozmowy z dr hab. prof. UMK Michałem Białkowskim „Prymas Wyszyński a Żydzi” (doświadczenie międzywojnia, wojna i holokaust, rok 1967 i Marzec 1968), w ramach naszego cyklu spotkań pod wspólnym tytułem Świat myśli Prymasa Wyszyńskiego. O czym jeszcze warto powiedzieć?

Link do wykładu: