ASYSTENT

Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej

Ks. Krystian Sammler, wyświecony na kapłana 27 maja 2010 roku, pochodzi z małej miejscowości Trzcielin w parafii Konarzewo, po dwóch latach pracy wikariuszowskiej w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej skierowany na studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Odbył także studia podyplomowe w zakresie poradnictwa psychologicznego, członek wspierający Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Poznaniu oraz członek zwyczajny Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich.

Pracował jako wikariusz w parafii Trójcy Świętej na poznańskim Dębcu, następnie skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Nawiedzenia NMP na poznańskich Ratajach, obecnie w parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej przy ulicy Mariackiej w Poznaniu.

Pracownik Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, koordynator Wydziału Duszpasterskiego, duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, duszpasterz Parafialnych Rad Duszpasterskich, przewodniczący Wydziału Ruchów i Organizacji Katolickich Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, Asystent Rady Ruchów i Organizacji Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, członek Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, wizytator wstępny w ramach wizytacji biskupich w parafiach Archidiecezji Poznańskiej oraz od 2018 roku odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie Nawiedzenia NMP w znaku Ikony Jasnogórskiej w Archidiecezji Poznańskiej.

Jak mówi o sobie: „Człowiek, Kapłan, Polak, optymista”.