PREZYDIUM

Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej

Dnia 15 września 2021 roku w czasie spotkania plenarnego Rady Ruchów i Organizacji Katolickich Archidiecezji Poznańskiej dokonano wyboru nowego Prezydium Rady, które następnie ukonstytuowało się w następującym składzie:

Mateusz Marszał – przewodniczący (Fundacja TOTA TUA)

Eugeniusz Ludwiczak – z-ca przewodniczącego (Akcja Katolicka)

Marianna Michor – sekretarz (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży)

Ryszard Karolewski – skarbnik (Ruch Światło-Życie)

Mariusz Starosta – członek (Wojownicy Maryi)