Akademia Królowej Jadwigi

AKADEMIA KRÓLOWEJ JADWIGI to szkoła dobrego wychowania dla dziewcząt, która prowadzi formację poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi, wspierając rodziców w wychowaniu dzieci i pomagając kształtować postawy życiowe dziewcząt w oparciu o klasyczne wzorce kulturowe tzn. wspiera dziewczęta na trudnej drodze do dorosłości odkrywając wartość podjęcia pracy nad sobą, by odnaleźć sens wysiłku, by stać się odważną, pracowitą, wytrwałą, szczęśliwą, elegancką, stać się DZIEWCZYNĄ Z KLASĄ. Od dziesięciu lat przygotowujemy dziewczynki i młode kobiety do życia w rodzinie i w społeczeństwie, zgodnie z zasadami edukacji klasycznej. Uczymy, że wartością najwyższą w świecie jest sam człowiek w swej osobowej godności, rozumny i wolny, który posiada czujne sumienie, zdrowy sąd, hart ducha i mężną wolę – człowiek – który staje się darem dla innych. Program Akademii opiera się na założeniach edukacji klasycznej ukierunkowanej na FORMACJĘ – kształtowanie charakteru, dobre wychowanie oraz umiejętność podejmowania świadomych i dobrych decyzji w życiu.

Akademia podejmuje starania o kształtowanie wrażliwości i tożsamości osobowej dziewcząt, troszczy się też o ochronę ich zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Dziewczęta uczą się rozumieć, oceniać i działać, co prowadzić ma do samowychowania, tak aby ich przyszłe wybory nie wynikały wprost z nakazów i zakazów, ale z imperatywu serca.

 W tym celu program Akademii podzielony jest na trzy obszary:

  1. PRAWDA (THEORIA) – kształtowanie umysłu, poznawanie tożsamości człowieka, świata z lotu ptaka.
  2. DOBRO (PRAKSIS) – rozwój życia moralnego czyli czynienie dobra i unikanie zła.
  3. PIĘKNO (POIESIS) – przygotowywanie do pracy i twórczości, serviam.

Ta kolejność jest ważna, bo odkrywanie własnej tożsamości, rozpatrywane każdorazowo w aspekcie wiary, prowadzi poprzez odróżnianie prawdy od fałszu, podejmowanie decyzji moralnych, a wreszcie podejmowanie służby na różnych polach kultury.

Działalność Akademii została objęta patronatem honorowym przez Przewodniczącego Episkopatu Polski Jego Ekscelencję Metropolitę Poznańskiego Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.