Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, bezpośrednio współpracujących w zorganizowanej formie z hierarchią kościelną w realizacji celu apostolskiego Kościoła.

Ojciec święty Jan Paweł II, mówiąc o wiernych świeckich, którzy „ winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich.

Podczas wizyty „Ad limina” biskupów polskich w 1993 roku, Papież tak mówił o Akcji Katolickiej: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwania Ojca Świętego, Biskupi Polscy we współpracy z katolikami świeckimi postanowili powołać do życia Akcję katolicką w Polsce.
Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej obchodziła w 2022 r dwudziestopięciolecie reaktywowania w Archidiecezji.

Akcja Katolicka jest urzędem Kościoła, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła:

 • urząd Kościelny wiernych świeckich, należących do fundamentalnej struktury Kościoła
 • misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
 • chrystianizacja każdej dziedziny życia
 • wspólny front apostolskiego działania Kościoła
 • budowa Kościoła – nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości
 • widzenie, ocenianie, działanie – w duchu Ewangelii
 • odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie
 • kształtowanie życia według zasad wiary
 • wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej
 • pogłębianie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina
 • apostolstwo indywidualne (KPK – apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)
 • odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa
 • szkoła życia społecznego