Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej odpowiada za formację członków Służby Liturgicznej, a zwłaszcza ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, animatorów liturgicznych oraz dorosłych członków Służby Liturgicznej pełniących funkcje lektora oraz psałterzysty. Formacja odbywa się poprzez wakacyjne rekolekcje organizowane przez DSLAP w ramach których odbywają się kursy do pełnienia funkcji liturgicznych. Jesienią Duszpasterstwo przeprowadza w Poznaniu kurs do pełnienia funkcji lektora i psałterzysty. Odbywa się on przez kilka kolejnych sobót tak, by uczestnicy nie zaniedbując swoich obowiązków szkolonych mogli przygotowywać się do pełnienia funkcji liturgicznych. W okresie Wielkiego Postu odbywa się Szkoła Lektora i Psałterzysty dla Dorosłych oraz Akademicki Kurs Ceremoniarza w podobnym trybie jak kurs jesienny. Funkcje lektora i ceremoniarza są zaszczytne oraz ważne i odpowiedzialne. Dlatego tym bardziej mogą i powinni je pełnić również dorośli członkowie Służby Liturgicznej.

Po każdym z kursów (wakacyjnym, jesiennym oraz dla dorosłych) odbywa się Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa, podczas której uczestnicy kursów otrzymują błogosławieństwo do pełnienia funkcji oraz otrzymują legitymację DSLAP potwierdzającą przyjęcie tego błogosławieństwa.

Po uzyskaniu zgody Księdza Duszpasterza Służby Liturgicznej możliwe jest organizowanie przez innych księży kursów lektora i psałterzysty dla młodzieży oraz dorosłych w dekanacie bądź rejonie.

Poza kursami w ciągu roku szkolnego odbywają się spotkania z dekanalnymi prezesami Służby Liturgicznej, podczas których omawiamy bieżące sprawy każdego z dekanatów oraz informujemy o aktualnych wydarzeniach Duszpasterstwa z prośbą o przekazanie ich do wszystkich parafii dekanatu.

Raz na jakiś czas odbywają się także rejonowe spotkania dla prezesów parafialnych kół ministranckich oraz ceremoniarzy dla sąsiadujących dekanatów. W roku szkolnym 2021/2022 odbyły się takie spotkania dla wszystkich dekanatów diecezji. Podczas „rejonówek” omawiane są bieżące sprawy każdego z dekanatów z Archidiecezjalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej, a także przekazywanie są informacje Duszpasterstwa. W ramach spotkania odbywa się również część formacyjna, a punktem kulminacyjnym jest Eucharystia sprawowana w intencji wspólnot ministranckich każdego dekanatu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to wyznaczamy również nowego prezesa dekanalnego.

Poza działalnością formacyjną Duszpasterstwo organizuje poprzez swoją Sekcję Sportową turnieje piłkarskie: ligę orlikową oraz turnieje halowe. W wyniku tych rozgrywek wyłaniani są reprezentanci na turnieje ogólnopolskie.

W ramach Duszpasterstwa powołany jest również pion liturgiczny. Pion liturgiczny to grupa ministrantów-ceremoniarzy, którzy animują życie liturgiczne Duszpasterstwa. Do zadań tej grupy należy:

  • przygotowanie Mszy świętych w katedrze z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji (lektora, ceremoniarza, psałterzysty, animatora)
  • przygotowanie liturgii w katedrze oraz innych kościołach (dotyczy asyst zleconych DSLAP). Z powodu coraz mniejszej liczby alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, jesteśmy proszeni o pomoc przy coraz większej ilości liturgii diecezjalnych.
  • współpraca z ASD w zakresie przygotowania liturgii.
  • Przygotowywanie materiałów formacyjnych na kursy.

Duszpasterstwo prowadzi również własną dokumentację oraz kalendarz. Za jej prowadzenie odpowiada Sekretariat DSLAP. Do innych zadań należy również:

  • przygotowanie i prowadzenie elektronicznej księgi DSLAP
  • przygotowanie i aktualizacja legitymacji DSLAP.