Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

Organ prowadzący szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im bł. Natalii Tułasiewicz, Liceum Ogólnokształcące im Augusta Hlonda.

Od marca 2022 bł. Natalia Tałasiewicz, przez długie lata związana z Poznaniem, jest patronką nauczycieli polskich.

August Hlond w kazaniu wygłoszonym w Poznaniu 22 lipca 1945 powiedział:

„Świat cały i my, naród polski przeżywamy duchowe przesilenie. Stoimy na rozdrożu. Jako naród srodze upokorzony, najbardziej zdeptany i najbardziej wyniszczony, niewątpliwie powołani jesteśmy przez Opatrzność do wielkości. Jeżeli pójdziemy po linii planów Bożych i do niej dostosujemy swe życie, wkroczymy w świetny okres dziejów polskich; jeżeli porzucimy drogę 0patrzności i odstąpimy od Boga, pójdziemy ku naszym katastrofom. …Jutro polskie będzie wielkie i szczęśliwe, bo oparte na trwałych wartościach moralnych narodu i opromienione łaską oraz błogosławieństwem Stwórcy.”

Katolicki znaczy powszechny. Wychowanie katolickie najlepiej odpowiada naturze człowieka, czyli jego tożsamości, opisanej w filozofii personalistycznej. Zgodnie z prawem naturalnym, ukierunkowani jesteśmy na podstawowe wartości kultury: poznawanie prawdy, czynienie dobra i troska o piękno. a także o zdrowie i dobrobyt. Zadaniem edukacji klasycznej – zwłaszcza wychowania oraz profilaktyki – jest kształtowanie odpowiednich postaw. Priorytetowym zadaniem edukacji w Polsce w roku szkolnym 2022/23 jest wprowadzanie zasad edukacji klasycznej. Stanowi to zatem zadanie dla wszystkich.