Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh)

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) jest świeckim, międzynarodowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli wyrosłym z Sodalicji Mariańskich. Członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego to świeccy z całego świata, w każdym wieku i wszelakich zawodów. Jesteśmy ludźmi bardzo różnymi, ale jednoczy i scala nas Chrystus. Jesteśmy przyjaciółmi w Panu, dzięki temu możemy wykorzystywać naszą różnorodność do służby wszystkim ludziom. Im bardziej angażujemy się w świat w imię Boże, tym bliższe są nasze relacje.

Duchowość Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego wywodzi się z doświadczeń św. Ignacego Loyoli. Codziennie indywidualnie praktykujemy ignacjański rachunek sumienia (rozeznawanie), rozważamy Słowo Boże (wg metody św. Ignacego), każdego roku uczestniczymy w indywidualnych rekolekcjach w ciszy i milczeniu (ćwiczenia duchowe – rekolekcje ignacjańskie), regularnie spotykamy się we wspólnocie na modlitwie, dzieleniu się życiem i wiarą, wspólnym rozeznawaniu oraz na Eucharystii. Nasze życie to świadome dążenie do świętości. Nasza formacja duchowa prowadzi nas do ewangelizacji świata i tego nam bliskiego, i tego oddalonego od Boga.

Działalność Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego to czynne zaangażowanie w obszarach, które potrzebują namacalnego działania w imię Boga. Działanie podejmujemy tam, gdzie widzimy „niedostatki”. Pomagamy rodzinom w odbudowywaniu relacji (Zegar Rodzinny), ubogim w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, towarzyszymy uczestnikom rekolekcji w życiu codziennym prowadzonym przez wspólnotę oraz w domach rekolekcyjnych prowadzonych przez jezuitów, dajemy wsparcie psychologiczne (poradnie Inigo, Vinea), piszemy rozważania do Modlitwy w drodze, przygotowujemy Zdrapkę wielkopostną – działamy tak, jak potrzeba „tu i teraz”.

Więcej informacji o WŻCh w Polsce, a także kontakt do nas, znajdziesz w naszych mediach:

https://wzch.org.pl/
https://pl-pl.facebook.com/wzchPL/

WŻCh w Poznaniu:

https://www.wzch.poznan.pl/
https://pl-pl.facebook.com/wzchpoznan/